Všeobecné podmínky prodej

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJ

Tyto všeobecné obchodní podmínky mají za cíl a upravují samotné provádění nákupů zákazníků na internetových stránkách www.styliafoe.com (dále jen "stránky"). Styliafoe S.r.l. (dále také jen "Styliafoe" nebo "Prodávající") je společnost, jejíž hlavní činností je velkoobchod s pánským, dámským a dětským oblečením a která nabízí tyto výrobky prostřednictvím těchto stránek pouze právnickým osobám s DIČ (pro evropské společnosti), které se musí zaregistrovat, aby měly přístup na tyto stránky. Společnost Styliafoe si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění měnit obsah těchto Všeobecných obchodních podmínek tak často, jak uzná za vhodné. Veškeré nové všeobecné obchodní podmínky se považují za platné a účinné ode dne zveřejnění na www.styliafoe.com

ZPŮSOBY NÁKUPU A UZAVŘENÍ SMLOUV

Pro nákup produktů na www.styliafoe.com musí zákazník po registraci na stránkách vyplnit objednávkový formulář (dále také "objednávka") v elektronické podobě a odeslat jej společnosti Styliafoe, a to elektronicky, podle příslušných pokynů.
. Objednávka obsahuje:

  .
 • odkaz na tyto Všeobecné obchodní podmínky;
 • .
 • informace a obrázky jednotlivých produktů a jejich ceny
 • .
 • platební prostředky, které může zákazník použít;
 • způsob dodání zboží.
 • způsob dodání zakoupeného zboží a příslušné náklady na dopravu a dodání.
 • Náklady na dopravu.

Zboží je prodáváno zákazníkovi identifikovanému údaji zadanými při vyplnění a odeslání objednávkového formuláře v elektronické podobě se současným souhlasem s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. Jakmile Styliafoe obdrží objednávku, zašle vám e-mailem její potvrzení obsahující souhrn informací o nákupu. Společnost Styliafoe si vyhrazuje právo vyžádat si před odesláním potvrzení objednávky e-mailem nebo telefonicky další informace týkající se zaslané objednávky. Smlouvu lze považovat za uzavřenou až poté, co společnost Styliafoe obdrží platbu za zboží způsobem uvedeným níže. Po uzavření smlouvy se společnost Styliafoe postará o objednávku. Místem uzavření smlouvy je vždy sídlo společnosti Styliafoe, které se nachází v Římě na adrese Via Ardeatina, 2491/edif. C1, Řím, RM, 00134, Itálie

ZÁRUKY A PRODEJNÍ CEN

Všechny produkty nabízené k prodeji na www.styliafoe.com jsou prvotřídní, případně nižší třídy, pokud jsou v popisu zvýrazněny, autentické a zakoupené od dodavatelů vybraných podle serióznosti a kvality. Prodávané výrobky nejsou použité, nepravidelné nebo s nižší kvalitou než na trhu (pokud to není výslovně uvedeno). U každé položky je uveden popis a/nebo obrázek. Případné rozdíly v obrazech a barvách oproti skutečnosti mohou záviset na prohlížeči použitém pro navigaci a/nebo na monitoru. Pokud není písemně uvedeno jinak, všechny ceny produktů a náklady na dopravu a dodání uvedené na Stránkách a v Objednávce se považují za ceny bez DPH a jsou vyjádřeny v eurech. Platnost uvedených cen je vždy a pouze ta, která je uvedena na webových stránkách www.styliafoe.com v době podání objednávky. Ceny zboží a náklady na dopravu a doručení se mohou bez předchozího upozornění lišit.

NEDOSTUPNOST PRODUKT

Pokud z jakéhokoli důvodu již nejsou produkty určené k prodeji na www.styliafoe.com k dispozici, Styliafoe bude zákazníka informovat do 48 hodin od odeslání objednávky, pokud nejsou k dispozici. Styliafoe také navrhne alternativu, pokud je k dispozici. V případě neexistence alternativy a/nebo odmítnutí navrhované alternativy ze strany zákazníka se společnost Styliafoe postará o vrácení zaplacené částky nebo o odečtení kreditu z dalšího nákupu. V případě nedostupnosti produktů nenese společnost Styliafoe žádnou odpovědnost. V případě, že společnost Styliafoe neobdrží od zákazníka žádnou odpověď, bude dodávka provedena bez chybějících položek

PLATEBNÍ METOD

Pro úhradu ceny výrobků a souvisejících nákladů na dopravu a dodání může zákazník použít jeden z níže uvedených způsobů

VÝDAJE A DODÁVK

Každá zásilka obsahuje:

 • objednané produkty;
 • .
 • příslušný dopravní dokument;
 • .
 • veškerá průvodní dokumentace vyžadovaná v závislosti na zemi přepravy;
 • veškeré informační a marketingové materiály.
 • jakékoli informační a marketingové materiály.

Doručení zakoupených produktů na adresu uvedenou zákazníkem může proběhnout různými způsoby:

. 1. Standardní režim: zboží je odesláno kurýrní službou UPS do 3 pracovních dnů od zaplacení. Vezměte prosím na vědomí, že doručení je možné pouze v pracovní dny. 2. Způsob, který je třeba dohodnout se zákazníkem: přeprava a dodání zboží může být na náklady zákazníka svěřeno kurýrovi, kterého zákazník určí. V takovém případě musí zákazník před uzavřením smlouvy sdělit společnosti Styliafoe údaje o kurýrovi, kterému bude zásilka svěřena. Pokud zákazník, který si zvolil standardní způsob dopravy, zjistí, že po potvrzení objednávky, ale před odesláním zboží, potřebuje změnit údaje o dopravě, musí co nejdříve kontaktovat zákaznický servis na čísle +39 067825464 od 9:00 do 17:30 od pondělí do pátku nebo zaslat e-mail na adresu info@styliafoe.com.
. Po odeslání zásilky již zákazník nebude moci údaje o zásilce upravovat. Pokud jde o dodací lhůtu, předpokládá se, že na území Evropy bude doručena do 2 dnů a do mimoevropských zemí do 3-5 dnů. Společnost Styliafoe nenese odpovědnost za případné zpoždění doručení způsobené kurýrem.

PROPAGAČNÍ KÓDY A SLEVOVÉ KÓD

Procenta nebo částky uvedené ve všech propagačních a/nebo slevových kódech se vztahují pouze na zboží. Náklady na dopravu jsou vyloučeny z použití propagačních a/nebo slevových kódů, pokud není výslovně uvedeno jinak.

KOMUNIKACE ZÁKAZNÍKOV

Zákazník bere na vědomí, přijímá a souhlasí s tím, že veškerá sdělení, oznámení, potvrzení, informace, zprávy a v každém případě jakákoli dokumentace o provedených operacích týkajících se nákupu produktů bude zasílána na e-mailovou adresu uvedenou při registraci. V každém případě bude pro zákazníky aktivní a k dispozici call centrum, a to i pro případné stížnosti, na telefonním čísle +39 067825464. Kanceláře zákaznického servisu budou v provozu od pondělí do pátku od 9:00 do 13:00 a od 14:30 do 17:50. V každém případě se zákazníci mohou v případě potřeby pomoci a žádostí o informace obrátit na prodejce na e-mailové adrese info@styliafoe.com.

ROZHODNÉ PRÁVO A ŘEŠENÍ SPOR

Všeobecné prodejní podmínky webových stránek www.styliafoe.com se řídí platným italským právem. V případě sporů mezi společností Styliafoe a zákazníkem je příslušným soudem výhradně soud v Římě.

PODMÍNKY NÁVRAT

V případě závad nebo neshod je kupující oprávněn vrátit zboží po neprodleném nahlášení závady, které zašle společnosti Styliafoe na e-mailovou adresu info@styliafoe.com, a to do 8 dnů ode dne doručení zboží, s přiloženými fotografickými reprodukcemi zjištěných závad a popisem dle faktury k danému zboží. V takových případech si společnost Styliafoe vyzvedne zboží na vlastní náklady. Na druhou stranu si kupující může vybrat, zda mu budou vráceny peníze, zakoupí si jiné zboží nebo si vadné zboží ponechá s dohodnutou slevou. Je třeba poznamenat, že v návaznosti na výše uvedené sdělení si společnost Styliafoe vyhrazuje právo prověřit vadnost výrobků v okamžiku jejich vrácení a v případě, že se jedná o rozpor s pravdou nebo neexistenci vady zboží, účtovat zákazníkovi veškeré náklady vzniklé v souvislosti s vrácením. Společnost Styliafoe rovněž poskytuje právo na vrácení zboží zákazníkům, kteří si z jakéhokoli důvodu přejí zakoupené zboží vrátit. V takovém případě musí kupující za účelem vrácení zboží zaslat společnosti Styliafoe e-mail na adresu info@styliafoe.com, a to do 48 hodin od data doručení zboží. Veškeré náklady na dopravu budou v tomto případě účtovány kupujícímu, který bude mít po vrácení zboží nárok na kredit, který může utratit na Styliafoe.com během následujících dvou měsíců. Je třeba také poznamenat, že společnost Styliafoe přijme vrácení zboží pouze v případě, že jí bude zboží vráceno zabalené / zabalené / zabalené tak, jak bylo doručeno kupujícímu.

MINIMÁLNÍ OBJEDNÁVK

První objednávka vyžaduje minimální částku 200,00 €. Od druhé objednávky je minimální částka objednávky 300,00 €.